ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Κ. Νησωτάκης, Π. Λιάκου, Ι. Οικονομάκης, Δ. Κεραμιδάρης, Ε. Ταχταράς, Δ. Γιωτίκας, Β. Καραθανάσης.
  Σπάνια περίπτωση λίαν ευμεγέθους λιποσαρκώματος οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 9-12 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα.
 • Κ. Αυγούστου, Δ. Κεραμιδάρης, Γ. Βουλγαρίδης, Κ. Παρασκευάς, Π. Νικολαϊδης, Η. Κόνιαρης, Τ. Κακαβούλης.
  Επείγουσα αντιμετώπιση συστροφής σιγμοειδούς.
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 2-5 Οκτωβρίου 2004, Θεσσαλονίκη.
 • Τ. Κακαβούλης, Κ. Αυγούστου, Δ. Κεραμιδάρης, Δ. Γιαννούσης, Β. Σταθόπουλος, Η. Κουλεντιανός.
  Μακροχρόνια αποτελέσματα κολεκτομής για χρόνια ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα.
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 2-5 Οκτωβρίου 2004, Θεσσαλονίκη.
 • Κ. Αυγούστου, Ε. Πούλιος, Δ. Κεραμιδάρης, Ε. Κυριάκος, Η. Κόνιαρης, Τ. Κακαβούλης.
  Μετεγχειρητική αντιμετώπιση του συνδρόμου βραχέος εντέρου.
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 2-5 Οκτωβρίου 2004, Θεσσαλονίκη.
 • Ε. Κυριάκος, Δ. Κεραμιδάρης, Τ. Κακαβούλης, Κ. Αυγούστου, Η. Κουλεντιανός, Ε. Πούλιος, Κ. Γκουζής, Δ. Νίκζας.
  Αδενοκαρκίνωμα του στομάχου.
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής. 2-5 Οκτωβρίου 2004, Θεσσαλονίκη.
 • Κ. Αυγούστου, Δ. Γιαννούσης, Ε. Πούλιος, Δ. Κεραμιδάρης, Β. Σταθόπουλος, Ν. Ακρίβος, Τ. Κακαβούλης.
  Μικροκαρκίνωμα θυρεοειδούς.
  31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 17-21 Μαϊου 2005, Αθήνα.
 • Δ. Νίκζας, Δ. Γιαννούσης, Ε. Πούλιος, Δ. Κεραμιδάρης, Β. Σταθόπουλος, Κ. Παρασκευάς.
  Αδενοκαρκίνωμα 3ης-4ης μοίρας του δωδεκαδακτύλου. Αντιμετώπιση και αποτελέσματα.
  31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 17-21 Μαϊου 2005, Αθήνα.
 • Α. Στροφύλας, Δ. Κεραμιδάρης, Ε. Λαγουδιανάκης, Α. Παππάς, Ν. Κορωνάκης, Α. Μανουράς.
  Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και καρκίνος του εντέρου.
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού. 19-22 Μαϊου 2011, Θεσσαλονίκη.
 • Δ. Κεραμιδάρης, Η. Κουκούτσης, Σ. Γουργιώτης, Ε. Λαγουδιανάκης, Δ. Σαμπαζιώτης, Χ. Γάκης, Γ. Γεμενετζής, Ι. Λαχανάς, Χ. Σερέτης, Γ. Δημητρακόπουλος.
  Παρουσίαση εξαιρετικά σπάνιου περιστατικού σαρκωματοειδούς καρκινώματος ορθοπρωκτικής συμβολής.
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού. 19-22 Μαϊου 2011. Θεσσαλονίκη.
 • Δ. Κεραμιδάρης, Ε. Λαγουδιανάκης, Ν. Κορωνάκης, Δ. Τσαβδάρης, Σ. Γαϊτανάκης, Ι. Μανουράς, Ι. Μπράμης, Α. Μανουράς.
  Κλινική σημασία της μέτρησης των επιπέδων προκαλσιτονίνης σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου.
  6ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη – « Χειρουργική και Καρκίνος». 30/11/2012 – 1/12/2012, Αθήνα.
 • Δ. Κεραμιδάρης, Ε. Λαγουδιανάκης, Ν. Κορωνάκης, Δ. Τσαβδάρης, Σ. Γαϊτανάκης, Ι. Μανουράς, Ι. Μπράμης, Α. Μανουράς.
  Κλινική σημασία της βακτηριακής αλλόθεσης σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου.
  6ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη – « Χειρουργική και Καρκίνος». 30/11/2012 – 1/12/2012, Αθήνα.
 • Keramidaris D., Karanikas G., Koronakis N., Lagoudianakis E., Karavitis G., Zografos G., Manouras A., Salemis N.
  The value of proliferation indexes in breast cancer.
  28th European Federation Congress of the International College of Surgeons. 3-5/4/2014, Thessaloniki, Greece.
 • Keramidaris D., Koronakis N., Lagoudianakis E., Gaitanakis S., Karavitis G., Toutouzas K., Zografos G., Manouras A.
  Bacterial translocation in patients with colorectal cancer.
  28th European Federation Congress of the International College of Surgeons. 3-5/4/2014, Thessaloniki, Greece.
 • Keramidaris D., Koronakis N., Lagoudianakis E., Koukoutsis I., Karavitis G., Toutouzas K., Zografos G., Manouras A.
  Increased procalcitonin value is associated with metastatic colorectal cancer.
  28th European Federation Congress of the International College of Surgeons. 3-5/4/2014, Thessaloniki, Greece.
 • S. Salemis, D. Keramidaris, N. Koronakis, G. Karavitis, G. Zografos, A. Manouras, K. Toutouzas, E. Lagoudianakis.
  The Value of Procalcitonin as an Inflammatory Marker in Colorectal Cancer.
  49th Congress of the European Society for Surgical Research. May 21-24, 2014, Budapest, Hungary.
 • Σταύρος Γουργιώτης, Σταύρος Αλοϊζος, Ιωάννα Λάρδου, Δημήτριος Κεραμιδάρης, Δημήτριος Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Βίλλιας.
  Αυτόματη ρήξη ανευρύσματος της σπληνικής αρτηρίας κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης: Αναφορά ενός εξαιρετικά σπάνιου περιστατικού.
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα.
 • Σταύρος Γουργιώτης, Περικλής Αλεπάς, Δημήτριος Κεραμιδάρης, Έλενα Εξάρχου, Μάριος Παπαχρυσοστόμου, Κωνσταντίνος Βίλλιας.
  Λίαν ευμεγέθης δεσμοειδής όγκος παγκρέατος σε ηλικιωμένο ασθενή: Προβληματισμοί στην αντιμετώπιση.
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα.
 • Ευάγγελος Φαλίδας, Σταύρος Γουργιώτης, Σταύρος Μαθιουλάκης, Δημήτριος Κεραμιδάρης, Κωνσταντίνος Βλάχος, Κωνσταντίνος Βίλλιας.
  Χρήση βιολογικού πλέγματος για την αντιμετώπιση ευμεγέθους κοιλιακού χάσματος μετά από εκτομή κακοήθους ινώδους ιστιοκυττώματος του ορθού κοιλιακού μυός.
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα.
 • Σταύρος Γουργιώτης, Δημήτριος Κεραμιδάρης, Περικλής Αλεπάς, Κυριάκος Σαλασίδης, Γεώργιος Βελούδης, Κωνσταντίνος Βίλλιας.
  Επηρεάζει η χρήση του καπνού στην συχνότητα εμφάνισης διε- και μετεγχειρητικών επιπλοκών στους ενήλικες;
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα.
 • Ευάγγελος Φαλίδας, Σταύρος Γουργιώτης, Γεώργιος Βελούδης, Δημήτριος Κεραμιδάρης, Ιωάννης Λεπτίδης, Κωνσταντίνος Βίλλιας.
  Σαρκώματα μαλακών μορίων: Δυσκολίες στην διαφοροδιάγνωση.
  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα.
 • Βελούδης Γεώργιος, Φαλίδας Ευάγγελος, Κάρμας Παναγιώτης, Εξάρχου Ελένη, Κεραμιδάρης Δημήτριος, Βίλλιας Κωνσταντίνος.
  Αυτόματο αιμάτωμα ψοϊτη στα πλαίσια επίκτητης αναστολής παράγοντα VIII.
  25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Φαλίδας Ευάγγελος, Αθανασόπουλος Δημήτριος, Νταούλη Ουρανία, Βελούδης Γεώργιος, Κεραμιδάρης Δημήτριος, Βίλλιας Κωνσταντίνος.
  Απόφραξη παχέος εντέρου λόγω περισφιγμένης κήλης Spiegel.
  25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Βίλλιας Κωνσταντίνος, Βελούδης Γεώργιος, Γουργιώτης Σταύρος, Αλεπάς Περικλής, Κεραμιδάρης Δημήτριος.
  Εφαρμογές τηλεϊατρικής στην επείγουσα περίθαλψη και στο τραύμα. Μόδα ή αναγκαιότητα;
  25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Βίλλιας Κωνσταντίνος, Αλεπάς Περικλής, Κεραμιδάρης Δημήτριος, Βελούδης Γεώργιος, Γουργιώτης Σταύρος.
  TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Πρόγραμμα εκπαίδευσης νοσοκόμων τραυματιοφορέων.
  25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Βίλλιας Κωνσταντίνος, Γουργιώτης Σταύρος, Αλεπάς Περικλής, Κεραμιδάρης Δημήτριος, Βελούδης Γεώργιος.
  Σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και εξομοίωσης τραυματικών κακώσεων απαραίτητα για τους στρατιωτικούς υγειονομικούς.
  25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. 27-29 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • G. Veloudis, A. Pappas, C. Liatsos, D. Keramidaris, E. Falidas, E. Pikoulis, J. Bramis, E.Bastounis.
  Clinical implication of AXIN-2 expression in colorectal cancer.
  23rd United European Gastroenterology Week. October 24-28 2015, Barcelona, Spain.
 • A. Pappas, G. Veloudis, C. Liatsos, S. Gourgiotis, D. Keramidaris, E. Pikoulis, J. Bramis, E. Bastounis.
  Clinical significance of E-CADHERIN in colorectal adenocarcinomas
  23rd United European Gastroenterology Week. October 24-28 2015, Barcelona, Spain.
 • Βελούδης Γ., Κουνούδης Χ., Οικονόμου Χ., Θεοδωρολέα Κ., Παπαδοπούλου Ι., Κεραμιδάρης Δ., Μπαϊραμίδης Ε., Φαλίδας Ε., Γουργιώτης Σ., Βίλλιας Κ.
  Η χρήση Βοτουλινικής Τοξίνης Α στην αντιμετώπιση χρόνιας πρωκτικής ραγάδας.
  30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ «Ποιότητα και Ασφάλεια στη Χειρουργική», 9-12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Βελούδης Γ., Φαλίδας Ε., Κουνούδης Χ., Θεοδωρολέα Κ., Παπαχρυσοστόμου Μ., Παπαδοπούλου Ι., Κεραμιδάρης Δ., Μπαϊραμίδης Ε., Γουργιώτης Σ., Βίλλιας Κ.
  Υφολική Χολοκυστεκτομή: Ορισμοί, ταξινόμηση και επιλογή της κατάλληλης τεχνικής σε δύσκολες χειρουργικές συνθήκες.
  30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ «Ποιότητα και Ασφάλεια στη Χειρουργική», 9-12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Κυριακή Θεοδωρολέα, Αριστοτέλης Μάριος Κουλακμανίδης, Αντωνέλλα Κουτέλα, Δημήτριος Κεραμιδάρης, Αλέξιος Ρήγας.
  Σύνδρομο άνω μεσεντερίου – Παρουσίαση περίπτωσης, συμπτωματολογία, διάγνωση, θεραπεία και σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
  31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Χειρουργικό Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή “Εκπαίδευση και Προοπτικές”. 21-24 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα, Ελλάδα.
General • Surgery •