ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Κ. Νησωτάκης, Π. Λιάκου, Ι. Οικονομάκης, Δ. Κεραμιδάρης, Ε. Ταχταράς, Δ. Γιωτίκας, Β. Καραθανάσης.
  Σπάνια περίπτωση λίαν ευμεγέθους λιποσαρκώματος οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.
  Εξελίξεις στην Χειρουργική 2002, σελ. 234-236.
 • Ι. Οικονομάκης, Δ. Κεραμιδάρης, Π. Παπαγιώργης, Ιφ. Καραπαναγιώτου, Α. Καρατζαφέρης, Σ. Κατσαραγάκης, S. D. Wexner.
  Περίπτωση αποτυχούσας επεμβάσεως αλληλοεπικαλυπτόμενης σφιγκτηροπλαστικής σε ασθενή με ιατρογενή διατομή του δεξιού αιδοιϊκού νεύρου.
  Ελληνική Χειρουργική 2002, 74,2: 142-146.
 • Lagoudianakis Emmanouel, Pappas Apostolos, Koronakis Nikolaos, Dalianoudis Ioannis, Kotzadimitriou Katerina, Chrysikos John, Koukoutsis Ilias, Antonakis Pantelis, Keramidaris Dimitrios, Manouras Andreas.
  Recurrent erythema multiforme after alcohol ingestion in a patient receiving ciprofloxacin: a case report.
  Cases Journal 2009; 20:7787.
 • Pappas Apostolos, Lagoudianakis Emmanouel, Keramidaris Dimitrios, Koronakis Nikolaos, Chrysikos John, Koukoutsis Ilias, Karanikas George, Manouras Andreas, Katergiannakis Vaggelogiannis.
  The last place you’d ever expect to find a gallstone. A case report and review of the literature.
  JSLS, Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, Volume 15, Number 2, April – June 2011, p.p. 248 – 251.
 • Dimitrios Keramidaris, Ilias Koukoutsis, Stavros Gourgiotis, Emmanouel Lagoudianakis, Dimitrios Sampaziotis, Christos Gakis, George Gemenetzis, John Lahanas, Maria Varela, Charalampos Seretis, George Dimitrakopoulos.
  Sarcomatoid Carcinoma of the Anorectal Junction: Struggling with an extremely rare tumor.
  Journal of Gastrointestinal Cancer, 2011, Sep 6.
 • Seretis, F. Seretis, N. Liakos, A. Pappas, D. Keramidaris, S. Gourgiotis, N. Salemis, E. Lagoudianakis.
  Constipation – Predominant Irritable Bowel Syndrome Associated to Hyperprolactinemia.
  Case Reports in Gastroenterology, 2011 Sep;5(3):523-7
 • Charalampos Seretis, Fotios Seretis, George Gemenetzis, Nikolaos Liakos, Apostolos Pappas, Stavros Gourgiotis, Emmanuel Lagoudianakis, Dimitrios Keramidaris, Nikolaos Salemis.
  Calcium Channel Blockers and Esophageal Sclerosis: Should We Expect Exacerbation of Interstitial Lung Disease?
  Case Reports in Gastroenterology 2012 Jan; 6(1): 82-7.
 • Alexandros Strofilas, Emmanuel E Lagoudianakis, Charalambos Seretis, Apostolos Pappas, Nikolaos Koronakis, Dimitrios Keramidaris, Ilias Koukoutsis, Ioannis Chrysikos, Ioannis Manouras, Andreas Manouras.
  Association of Helicobacter Pylori Infection and Colon Cancer.
  J Clin Med Res, 2012 Jun; 4(3):172-6.
 • Panagiotis Kekis, Charalambos Seretis, Emmanuel Lagoudianakis, George Gemenetzis, Nikolaos Koronakis, Dimitrios Keramidaris, Ioannis Manouras, Andreas Manouras.
  Laparoscopic approach to a large adrenocortical oncocytoma: a case report and review of the literature.
  International Journal of Surgery Case Reports, 2012; 3(7): 279-82.
 • Nikolaos Koronakis, Emmanouil Lagoudianakis, Dimitrios Keramidaris, Apostolos Pappas, George Gemenetzis, Charalambos Seretis, John Chrysikos, Andreas Manouras.
  Mesentery lymphoma in a patient with Crohn’s disease: An extremely rare entity.
  International Journal of Surgery Case Reports, 2012; 3(7): 343-5.
 • Charalampos Seretis, Fotios Seretis, George Gemenetzis, Stavros Gourgiotis, Emmanuel Lagoudianakis, Apostolos Pappas, Dimitrios Keramidaris, Nikolaos Salemis.
  Adhesive Ileus Complicating Recurrent Intestinal Pseudo-Obstruction in a Patient with Myasthenia Gravis.
  Case Rep Gastroenterol, 2012 May-Aug; 6(2): 425-428.
 • Keramidaris D, Koronakis N, Lagoudianakis E, Pappas A, Koukoutsis I, Chrysikos I, Karavitis G, Toutouzas K, Manouras A.
  Procalcitonin in patients with colorectal cancer.
  J BUON. 2013 Jul-Sep;18(3):623-628.
 • Papas A., Lagoudianakis E., Seretis C., Koronakis N., Keramidaris D., Grapatsas K., Fillis K., Manouras A., Salemis N.
  Role of lymphatic vessel density in colorectal cancer: prognostic significance and clinicopathologic correlations.
  Acta Gastroenterol Belg. 2015 Jun. 78(2):223-7.
 • Stavros Gourgiotis, MD, PhD, FACS, Dimitrios Keramidaris, Georgios Veloudis, MD, FACS, Christianna N Oikonomou, MD, Kyriaki Theodorolea, Constantinos Villias, MD, FACS.
  Correlation of Bacterial Translocation with Clinicopathologic Parameters and Short-term Prognosis in Colorectal Cancer Patients.
  Journal of American College of Surgeons 2017; 225(4 – Suppl2): p.e 13.
 • Stavros Gourgiotis, MD, PhD, FACS, Dimitrios Keramidaris, Georgios Veloudis, MD, FACS, Christianna N Oikonomou, MD, Kyriaki Theodorolea, Constantinos Villias, MD, FACS.
  Predictive Value of Increased Serum Procalcitonin in Patients with Colorectal Cancer.
  Journal of American College of Surgeons 2017; 225(4 – Suppl2): p.e 13-14.
 • Dimitrios Keramidaris, Stavros Gourgiotis, Antonella Koutela, Evgenios Mpairamidis, Christiana Oikonomou, Konstantinos Villias, Alexios Rigas.
  Rare Case of Hepatic Endometriosis as an Incidental Finding: Difficult Diagnosis of a Diagnostic Dilemma.
  Annals of Hepatology, September – October, Vol. 17, No 5, 2018: 884-887.
 • Dimitrios Keramidaris, Christianna Oikonomou, Kyriaki Theodorolea, Tahira Mohamed, Stavros Gourgiotis.
  Acute perforated appendicitis due to metastatic small – cell lung cancer.
  Turk J Gastroenterol 2019; 1: – DOI: 10.5152/tug.2018.18924.
 • Christiana Oikonomou, Nikol Spathari, Stavroula Doumoulaki, Antonella Koutela, Christos Stagkoglou, Dimitris Keramidaris.
   Recurrent Struma Ovarii Presented with High Levels of Thyroglobulin.
  Hindawi, Case Reports in Surgery, Volume 2021, Article ID 8868095, 4 pages, https://doi.org/10.1155/8868095
 • Verzoviti J, Kalliouris D, Boptsi A, Kyriakos N, Keramidaris D.
  Endometriosis in the Cecum: A Rare Clinical Entity.
  Cureus. 2023 Mar 5;15(3):e35782. doi: 10.7759/cureus.35782. eCollection 2023 Mar. PMID: 37025711
General • Surgery •